# آموزش_دستور_زبان_فرانسه

گروه بندی افعال در زبان فرانسه

  وارد شدن                 to enter entrer فرستادن to send   envoyer زندگی کردن to live habiter دعوت کردن to invite inviter بازی کردن to play jouer رها کردن to leave laisser بالا بردن to raise lever راه رفتن to walk marcher خوردن to eat menger نشان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید