کتاب آموزش گرامر فرانسه Grammaire Progressive Du Francais

 نسخه کاغذی این کتاب را هم موسسه قطب راوندی چاپ کرده که میتونید از  کتاب فروشی ها خریداری کنید.

دانلود+حل المسائل (لینک زاپاس 7 مگ

حل المسائل کتاب در صفحه 83 به بعد همین فایل است.

===========================================

Grammaire Progressive Du Francais  - Niveau Intermediaire

سطح متوسط

کتاب گرامر فرانسه

دانلود کتاب + حل المسائل از اینجا یا اینجا   10 مگابایت

===========================================

Grammaire Progressive Du Francais  - Niveau Avance

سطح پیشرفته 

grammaire progressive du francais - دانلود کتاب

دانلود کتاب + حل المسائل (لینک زاپاس) با حجم 40 مگابایت

حل المسائل کتاب در صفحه 192 به بعد همین فایل است.

/ 0 نظر / 62 بازدید