آب و هوا در زبان فرانسه

 

دمای هوا چند درجه است ؟ ( ایلْ ف ِ کُمْبییَنْ )      ? A - il fait combien
دمای هوا ۲۵ درجه است ( ایلْ ف ِ وَنْ سَنْکْ )      . B - il fait 25
دمای هوا ۱۰- درجه است ( ایلْ ف ِ مواَنْ دیسْ )     . B - il fait -10

یادآوری : برای آشنایی با اعداد در زبان فرانسه این مطلب را ببینید : اعداد از 1 تا 69

هوا خوب است -> یعنی آسمان آبی است ( ایلْ ف ِ بُ )   il fait beau -> le ciel est bleu
هوا خاکستری است -> یعنی آسمان ابری است ( ایلْ ف ِ گق ِ )   il fait gris -> le ciel est couvert
هوا بد است -> یعنی بارانی و سرد است ( ایلْ ف ِ مُو ِ )   il fait mauvais -> il pleut , il fait froid

هوا سرد است ( ایلْ ف ِ فقوآ )      il fait froid
هوا گرم است ( ایلْ ف ِ شُ )    il fait chaud
هوا خوب است ( ایلْ ف ِ بُ )        il fait bon
هوا خنک است ( ایلْ ف ِ فِق ِ )       il fait frais
هوا ملایم است ( ایلْ ف ِ دو )      il fait doux

هوا دوست داشتنی و مطلوب است ( ایلْ ف ِ اَنْ تامْ سْپلانْ دید )  il fait un temps splendide
هوا بسیار بد و وحشتناک است ( ایلْ ف ِ اَنْ تامْ اِپو وانْ تَبْلْ )  il fait un temps épouvantable

هوا بارانی است ( ایلْ پلُ )       il pleut
هوا برفی است ( ایلْ نِژْ )      il neige

موضوع: آب و هوا La Météo

 

 

 یادآوری : برای آشنایی با نحوه توصیف وضعیت هوا در زبان فرانسه این مطلب را ببینید : هواشناسی La météo

چند عبارت کاربردی درباره وضعیت آب و هوا

باران مانند سیلاب می بارد ( ایلْ پلُ اَ توقانْ )      il pleut à torrents
باران بسیار شدیدی می بارد ( ایلْ پلُ تِخ ِ فُخْ )      il pleut trés fort

خورشید می درخشد ( لُ سُلِیْ بیقی )      le soleil brille

آسمان آبی است ( لُ سییِلْ اِ بلُ )    le ciel est bleu
آسمان ابری است ( لُ سییِلْ اِ کوو ِخْ )    le ciel est couvert

باد می وزد ( لُ وانْ سوفْلْ )    le vent souffle
باد با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می وزد    le vent souffle à 100 kilometres à l'heure

چند کلمه کاربردی درباره آب و هوا

آفتابی ( آنْ سُلِی ِ )     ensoleillé
نیمه آفتابی ( اِ کِلِقْ سی )     éclaircies
 ابری ( نو اَ ژُ )      nuageux
بسیار ابری ( کو و ِخْ )        couvert

رگبار ( لَو ِخْسْ )       l'averses
باران ( لَ پولویی )        la pluie
طوفان همراه با رعد و برق ( لُ قَژْ )         l'orage
طوفان ( لَ تامْپِتْ )      la tempête

رعد و برق , صاعقه ( لَ فودْقْ )          la foudre
برق و روشنایی صاعقه ( لِکِلِقْ )              l'éclair
رعد و صدای صاعقه ( لُ تُنِقْ )      le tonnerre

/ 0 نظر / 23 بازدید