دانلود خلاصه گرامر زبان فرانسه

 • آموزش کاربرد اعداد
 • صفات ...
 • قید ها ...
 • پیشوند ها و پسوند ها
 • انواع صفات ملکی ...
 • صفات اشاره ...
 • منفی سازی ...
 • سوالی کردن ...
 • زمان حال ، گذشته ، آینده
 • امری کردن افعال
 • افعال استمراری
 • جملات شرطی زبان فرانسه و دو قسمتی
 • ......

دانلود از اینجا یا از اینجا

/ 0 نظر / 24 بازدید